Algemene voorwaarden Doopsuiker Luyts

Gelieve deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voor u een product bestelt op deze website. Door één van de producten op onze website te bestellen, verklaart u zich akkoord met onderstaande bepalingen en voorwaarden.

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, en overeenkomsten tussen de Klant en "Doopsuiker Luyts" en op alle handelingen ter uitvoering daarvan. Iedereen kan kennis nemen van deze voorwaarden op de websitewww.doopsuikerluyts.be. "Doopsuiker Luyts" heeft ten allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de websitewww.doopsuikerluyts.be te wijzigen. www.doopsuikerluyts.be is eigendom van Doopsuiker Luyts, Ingrid Bresseleers, Kapellensteenweg 151, 2920 Kalmthout, België met handelsregister HRA 0870.616.372 en BTW BE 870.616.372.

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zouden zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.

2. Overeenkomst tussen u en "Doopsuiker Luyts"

Door het plaatsen van de bestelling aanvaardt de Klant deze voorwaarden.

De overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de bestelling door "Doopsuiker Luyts" en bevestiging van deze aanvaarding via e-mail.
De bestelling zal slechts worden uitgevoerd wanneer de betaling van uw bestelling is geregistreerd op onze rekening (KBC nr: 733-0242926-68).
Voor zover toegestaan door de wet, bent u, in het geval van betwisting, ermee akkoord de aanvaardbaarheid van bewijsstukken van een bestelling, berichtgeving, mededeling of boodschap via elektronische weg tussen de partijen binnen deze Overeenkomst niet te betwisten.
Indien "Doopsuiker Luyts" de bestelling om een of andere reden niet kan uitvoeren, laat ze dit zo snel mogelijk weten aan de Koper zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.
"Doopsuiker Luyts" kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bijvoorbeeld bij grote bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, e.a.

3. Producten, prijzen en tarieven

Alle producten die door "Doopsuiker Luyts" aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden en voor de vermelde periode. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief verzendkosten.
"Doopsuiker Luyts" kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen. Wij bieden onze producten aan op onze website, in onze catalogi en folders tot uitputting van voorraad. "Doopsuiker Luyts" doet de nodige inspanningen opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is bij de groothandel of fabrikant. In dat geval informeren wij u zo vlug mogelijk en kan u eventueel beslissen uw bestelling te annuleren.
"Doopsuiker Luyts" kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.

4. Betaling en betaalwijze

De Koper is ertoe gehouden het nettobedrag te betalen zoals vermeld op de bestelbon . Dit bedrag omvat de verkoopprijs van de geleverde goederen en eventuele verzendkosten, en zijn inclusief BTW.
Betaling kan via overschrijving op onze rekening KBC 733-0242926-68.
Betaling kan enkel in euro.

5. Levering en leveringstermijnen

Onze producten worden geleverd via Kilopost, Taxipost of door "Doopsuiker Luyts" zelf.
De verzendkosten worden afzonderlijk berekend en worden vermeld op uw bestelbon.
De verzendkosten worden forfaitair berekend op basis van het gewicht.
Leveringen geschieden op het leveringsadres gespecificeerd door de Klant in zijn bestelling.
Producten worden in principe uitsluitend geleverd in volgende landen: België, Nederland, Luxemburg, en rest van Europa voor leveringen in andere landen dient vooraf contact opgenomen te worden met "Doopsuiker Luyts" . Het risico van beschadiging, verlies of diefstal valt ten laste van "Doopsuiker Luyts" tot op het ogenblik van levering van de goederen aan de Klant. Op dat ogenblik gaat het risico over op de Klant.
De leveringstermijn bedraagt maximaal 14 dagen en 21 dagen voor gepersonaliseerde geschenken, tenzij anders overeengekomen. Indien de levertermijn langer is wordt dit bij de bevestiging van de bestelling of zo snel mogelijk na de bestelling meegedeeld.
In geen enkel geval heeft de Klant recht op schadevergoeding voor het overschrijden van leveringstermijn.

6. Annuleren van de transactie

Niet alle klanten hebben ervaring met "online winkelen". Daarom hebben de klanten als bijkomende garantie de mogelijkheid om bestellingen binnen de 24 uur te annuleren door het sturen van een e-mail met de vraag tot annulatie. Na aanvaarding van uw vraag stuurt "Doopsuiker Luyts" een annulatiebevestiging en stort de bedragen die reeds betaald zijn terug. Om mogelijke misbruiken te vermijden zullen terugstortingen enkel gebeuren op de rekening vanwaar de betaling afkomstig was.
Bestellingen zullen om deze reden dan ook pas na 24 uur verwerkt worden tenzij de cliënt hier uitdrukkelijk wil van afwijken ( spoedbestelling).

7. Terugneming en terugbetaling

Indien de bestelde producten niet aan de verwachtingen van de Klant voldoen (breuk, beschadiging, verkeerde producten), kan de Klant de goederen in de ongeopende en originele verpakking binnen 7 werkdagen na ontvangst terugsturen of binnenbrengen in de winkel en dit mits overhandiging van uw bestelbon en de leveringsnota van de verzendingsdienst.

Indien u een product wenst terug te sturen of terug te brengen, kan u dit doen binnen de 7 dagen die volgen op de ontvangst.
Wij zullen uw bestelling terugbetalen uitgezonderd de verzendkosten, zodra wij het geretourneerde artikel ontvangen.
U zal de verzendingskosten betalen om het product terug te sturen.
Gepersonaliseerde producten vallen echter niet onder deze regeling.

8. Gegevens van de klant

Door gebruik te maken van de webwinkel van "Doopsuiker Luyts" stemt de Klant u in met het verzamelen van en het gebruik door "Doopsuiker Luyts" van bepaalde persoonlijke gegevens. Wij gebruiken uw gegevens enkel in het kader van ons klantenbeheer. De door de Klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in de bestanden van "Doopsuiker Luyts".
U heeft steeds het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. U kan daarvoor steeds terecht bij de klantenservice van luyts via e-mail:info@doopsuikerluyts.be of op het telefoonnummer: 03/666.54.05 vanuit het buitenland 003236665405.

Indien u verdere vragen en/of opmerkingen heeft in verband met deze Algemene Voorwaarden, aarzel niet contact op te nemen met info@doopsuikerluyts.be

Deze algemene voorwaarden werden door doopsuiker Luyts opgemaakt. Het copieren van deze Algemene Voorwaarden is niet toegestaan tenzij schriftelijk overeengekomen.

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken